Porady

Jak pomalować dom

Malowanie jest najpopularniejszym sposobem wykończenia elewacji domu. Wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad i reżimu technologicznego. Farba zaś, powinna być dobrana nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale też jej rodzaj musi pasować do rodzaju tynku.

1.jpg

Elewację można malować podczas suchej pogody i przy odpowiedniejtemperaturze powietrza - najlepiej powyżej 15°C. Producenci farbpodają wartości graniczne, w których produkt można używać;zazwyczaj jest to od 5°C do 25°C. Przed przystąpieniem do pracynależy zabezpieczyć elementy elewacji, które nie powinny zostaćzabrudzone farbą. Najlepiej osłonić je folią, którą mocuje siętaśmą malarską.

Jaki kolor
Bogata oferta farb wręcz prowokuje do eksperymentówkolorystycznych. Jednak nie zawsze efekt spełnia oczekiwania.Wszystkie elementy zewnętrzne domu muszą współgrać ze sobą, zarównojeśli chodzi o styl, jak i barwę oraz fakturę. W otoczeniu zielenilub w rejonie zwartej zabudowy najlepiej prezentują się tzw. barwyziemi: piaskowa, kremowa, zgaszona zieleń o niezbyt intensywnymodcieniu. Nawet jeśli chcemy zastosować bardziej odważne kolory,lepiej sięgnąć po pastele. Ściany w ostrych, intensywnych barwachnadają się raczej do obiektów biurowych niż mieszkalnych. Takżebudynki wielorodzinne lepiej "prezentują się" w różnokolorowejelewacji. Często taki zabieg jest podyktowany chęcią zróżnicowaniadużej, monotonnej bryły. Ważne jest też, jaką barwę ma dach. Są tobowiem duże płaszczyzny, optycznie dominujące w bryle budynku, a zracji kosztów wykonania zmiana pokrycia jest trudna.Lepiej zatemdopasować kolorystycznie elewację. Ściany domu nie muszą byćpomalowane na jeden kolor. Jeśli architekt zastosował elementydekoracyjne, można podkreślić je inną barwą. Także w przypadkusporych, jednolitych płaszczyzn choćby obramowanie okien innymkolorem może przynieść bardzo korzystny efekt. Skąd jednak miećpewność, że wybrane kolory rzeczywiście uczynią nasz dom ładnym?Oczywiście, można poradzić się architekta, ale można też ocenićtrafność własnej decyzji, korzystając z programów doboru barwelewacji. Niektórzy producenci farb zamieszczają je na swoichstronach WWW.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone - najlepiej zmyte strumieniem wody.Można użyć w tym celu myjki wysokociśnieniowej. W przypadkuczyszczenia ścian uprzednio ocieplonych, należy użyć dyszy dającejbardziej rozproszony strumień. Jeśli podłoże nie jest wystarczającomocne, czyli znajdują się na nim np. fragmenty starej, słaboprzylegającej farby, wówczas konieczne może się okazać piaskowanieściany. Tę czynność trzeba zlecić wyspecjalizowanej ekipie.Sprawdzenie nośności podłoża jest bardzo proste. Wystarczyprzykleić kawałek taśmy samoprzylepnej, a potem ją energicznieoderwać. Jeśli pozostaną na niej fragmenty dotychczasowej powłoki,oznacza to, że wymaga ona wzmocnienia preparatem gruntującym.Również podłoża niemalowane wcześniej lub chłonne należyzagruntować specjalnym preparatem lub rozcieńczoną farbą. Zmniejszyto późniejsze zużycie farby i pozwoli na uzyskanie jednolitegokoloru na całej malowanej powierzchni. Grunt musi być dobrany dorodzaju farby, którą zamierzamy użyć. Można użyć preparatubezbarwnego lub o barwie zbliżonej do koloru farby. Preparatnakłada się wałkiem lub szerokim pędzlem, tzw. ławkowcem.

Wszelkie uszkodzenia powierzchni trzeba przed malowaniemuzupełnić, najlepiej nadając im taką samą fakturę, jaką ma całaściana. Jeśli uszkodzona była powłoka malarska, wówczas podczasmalowania trzeba w tych miejscach nałożyć dodatkową warstwę farby.Po zakończeniu prac nie będą widoczne różnice w kolorze czyodcieniu. Konieczne jest szczególnie staranne oczyszczenie miejsc,w których znajdują się plamy lub wykwity. Jeśli nie pomoże dokładnewyszorowanie szczotką, wówczas dobrze jest miejsca te zabezpieczyćfarbą tzw. izolującą. W przypadku podłoży ze słabych, odpadającychtynków konieczne jest najpierw ich skucie, a później ponowneotynkowanie. Dopiero na końcu można malować elewację. Jeśli malujesię świeży tynk, wówczas trzeba poczekać, aż całkowicie wyschnie(dojrzeje). Zależnie od zastosowanego rodzaju tynku trwa to do 30dni, są jednak wyjątki. Farby silikatowe można nanosić na wilgotnepodłoża: na tynki cienkowarstwowe - już następnego dnia po ichułożeniu, a na tradycyjne, cementowo-wapienne - po 7-10 dniach.

Dobór farby
Farbę elewacyjną dobiera się do rodzaju podłoża. Jeżeli nie wiemy,jakim tynkiem są wykończone ściany lub jaka farba się na nichznajduje, wówczas można użyć farby "uniwersalnej" - akrylowej bądźsilikonowej. Lepiej jednak wykonać próbę. W tym celu niedużykawałek ściany w mało widocznym miejscu maluje się nową farbą i popewnym czasie sprawdza, czy farba dobrze się trzyma i nie nastąpiłyjakieś niepożądane zmiany. Szczególną uwagę, jeśli chodzi o dobórfarby, należy zwrócić, jeśli dom był ocieplany wełną mineralną.Konieczne jest bowiem wówczas zapewnienie dobrejparoprzepuszczalności powłoki. Ponieważ nie jest wskazane malowanieścian z przerwami, dobrze jest kupić od razu potrzebną ilość farby.Wyliczenie na podstawie podanego przez producenta zużycia jestłatwe, trzeba jednak wziąć pod uwagę liczbę nakładanych warstwpowłoki. Zazwyczaj są to dwie warstwy, ale w miejscach, w którychściana była uszkodzona, może być konieczne naniesienie warstwydodatkowej. Większe będzie także zużycie farby podczas malowaniaścian z bardzo plastyczną fakturą. Po obliczeniu zapotrzebowaniawarto jeszcze dodać ok. 10% "na wszelki wypadek".

WAŻNE
O rodzajach farb elewacyjnych pisaliśmy już w naszych ulotkach.Zatem przypominamy te informacje w skrócie.
Farby akrylowe nadają się na podłoża mineralne: tynkcementowy, silikatowy, akrylowy lub beton, oraz na inne farbydyspersyjne bądź tynk syntetyczny. Są mało nasiąkliwe i bardzoodporne na alkalia. Mocno wiążą się z podłożem.
Farby silikonowe są bardzo odporne na zabrudzenie i warunkiatmosferyczne. Można malować nimi tynki mineralne oraz beton.Powłoka jest wysokoparoprzepuszczalna i mało nasiąkliwa.
Farby krzemianowe (silikatowe) są bardzo odporne na czynnikiatmosferyczne, dobrze przepuszczają parę wodną i dwutlenek węgla.Nadają się na podłoża mineralne, można nimi malować stare powłokisilikonowe.
Farby produkowane są jako matowe oraz o różnym stopniupołysku. Warto wiedzieć, iż z błyszczących zabrudzenia są łatwiejspłukiwane przez deszcz.

Jak malować
Elewację maluje się szerokim pędzlem, wałkiem lub natryskowo -pistoletem. Ostatni sposób pozwala na najmniejsze zużycie farby irówne jej nałożenie nawet na powierzchniach o bardzo wyraźnejfakturze. Pędzel lub wałek powinien mieć długie włosie. Gładkiepowierzchnie można malować narzędziami z krótkim włosiem. Przedużyciem farbę miesza się wiertarką z mieszadłem. Do rozrzedzeniamożna użyć tylko preparatu zalecanego przez producenta. Malowanierozpoczyna się od góry ściany i posuwa się w dół poziomymi pasami owysokości ok. 1 m. Narzędzie prowadzi się poziomo, następniepionowo, zaś na koniec także pionowo, ale bez farby, w celuwygładzenia powierzchni. Należy malować od razu całą elewację lubposzczególne ściany w całości. Jeśli zajdzie konieczność przerwaniaprac, należy to zrobić w miejscu, w którym połączenie farby będzieniewidoczne. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw farby musiupłynąć czas przewidziany przez jej producenta. Ścianę możnamalować na jeden kolor lub łączyć kilka. Wówczas, po nałożeniu nawyznaczone miejsca jednej barwy, należy wzdłuż linii łączeniakolorów nakleić taśmę malarską. Usuwa się ją po pomalowaniu drugąfarbą. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić powłokmalarskich.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...