Porady

Systemy ocieplania stropów z powłokami dekoracyjnymi

Do ocieplania stropu od spodu, najlepiej stosować przeznaczone do tego systemy, gdyż zawierają one wszystkie niezbędne materiały.W przypadku nowoczesnych systemów wykańczanych metodą natrysku mechanicznego, stosuje się powłoki dekoracyjne, łatwiejsze do wykonania niż cienkowarstwowy tynk na siatce.

a.jpg

Systemy ociepleń stropów

Do ocieplania stropu od spodu najlepiej stosować przeznaczone do tego systemy, gdyż zawierają wszystkie niezbędne materiały.
W przypadku nowoczesnych systemów wykańczanych metodą natrysku mechanicznego, stosuje się powłoki dekoracyjne łatwiejsze do wykonania niż cienkowarstwowy tynk na siatce. Nie są one równie twarde, jednak powierzchnia sufitu jest mało narażona na uszkodzenia mechaniczne.

Systemy stosuje się głównie w garażach podziemnych – pomieszczenie może być zamknięte lub otwarte (np. parkingi w centrach handlowych), a także w piwnicach oraz przejściach pod budynkami.
Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do stropu płyt wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą zbrojącą z kleju i siatki, albo warstwą dekoracyjno-wykończeniową z tynku lub farby, nakładaną metodą natrysku mechanicznego.
Stosowana systemach ociepleń wełna mineralna jest niepalna, odporna na zmiany temperatury i dobrze tłumi dźwięki. Jej grubość musi być każdorazowo obliczona przez projektanta, z uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła i charakterystyki energetycznej budynku.

Przygotowanie podłoża

Ocieplać można stropy zarówno w budynkach w trakcie wznoszenia, jak też w istniejących. Podłożem mogą być stropy żelbetowe, betonowe i belkowo-pustakowe.
Przeznaczone do ocieplania podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy klejowej.

Słabe tynki należy usunąć, wszystkie rysy trzeba wybruzdować i zatynkować. Niewielkie ubytki wypełnia się zaprawą szybkowiążącą lub wyrównawczą. Na większe płaszczyzny można nałożyć tynk. Mocne tynki jedynie czyścimy z łuszczącej się farby oraz zanieczyszczeń. Również w przypadku nowych podłoży – po ich wysezonowaniu – należy skuć luźne lub słabo przylegające fragmenty. Wypełnienie ubytków oraz wyrównywanie podłoża przebiega tak samo. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu. W przypadku betonów szalunkowych należy usunąć z powierzchni stropu pozostałości środków antyadhezyjnych. Można to zrobić za pomocą specjalnych środków chemicznych i myjek ciśnieniowych. Jeżeli podłoże jest słabe, pylące albo chłonne, trzeba je zagruntować. Stosuje się w tym celu emulsje lub preparaty gruntujące, które dodatkowo zwiększają przyczepność zaprawy klejowej.
Do gruntowania należy używać preparatu zalecanego dla danego podłoża przez producenta systemu ociepleń.

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać i powtarzać tę czynność w trakcie nanoszenia preparatu. W przeciwnym razie na dnie pojemnika może powstać osad. Grunt nanosi się w sposób zgodny z instrukcją producenta, przy użyciu pędzla, szczotki lub wałka malarskiego, dobrze wcierając preparat w podłoże, lub metodą natrysku mechanicznego. Bardzo chłonne podłoża należy gruntować dwukrotnie.

Mocowanie ocieplenia

Materiał izolujący termicznie stanowi najczęściej lamelowa wełna mineralna (może to być np. wełna kamienna) w postaci płyt o frezowanych bocznych krawędziach. Dostępne są płyty jednostronnie fabrycznie gruntowane (po stronie frezowanej). Umożliwia to nakładanie od razu powłok dekoracyjnych i przyspiesza prace. Płyty należy tak układać, aby połączenia z krótszymi krawędziami mijały się.

Prace można prowadzić przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Materiał izolacyjny mocuje się do powierzchni stropu za pomocą cementowych klejów do ociepleń.

Warto wiedzieć, że dostępne są również kleje tzw. zimowe, przeznaczone do użytku przy temperaturze powietrza ok. 0°C (po 8 godzinach od zastosowania dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C).
W niektórych przypadkach konieczne jest dodatkowo zastosowanie łączników mechanicznych. Nie jest to jednak wymagane w przypadku nowych, nośnych, surowych stropów betonowych i belkowo-pustakowych.

Przed montażem tylną powierzchnię płyt (tę z prostymi krawędziami) należy przeszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej i zaczekać aż wstępnie zwiąże. Następnie kielnią nakłada się ponownie zaprawę na płytę, rozprowadza po całej powierzchni i wyrównuje pacą zębatą. Po naniesieniu zaprawy należy płytę przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i docisnąć. Tempo wiązania zaprawy umożliwia dokonywanie korekty umieszczenia płyty w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Jeżeli dodatkowo będą stosowane łączniki mechaniczne, do ich osadzania można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt termoizolacji.

Wykończenie

W nowoczesnych systemach dociepleń stropów garażowych, wykończeniem jest powłoka nanoszona natryskowo. Ponieważ powierzchnia sufitu jest mało narażona
na uszkodzenia mechaniczne, nie jest konieczne stosowanie twardych i odpornych na uderzenia powłok. Wystarcza farba lub tynk dekoracyjny, które przede wszystkim stanowią warstwę dekoracyjną.

Warto wiedzieć

Oprócz wspomnianych systemów z natryskową warstwą wykończeniową, do izolacji termicznej powierzchni poziomych pod pomieszczeniami ogrzewanymi są przeznaczone również systemy, w których izolację termiczną pokrywa się zaprawą klejową, zbrojoną siatką z włókna szklanego.
Po związaniu zaprawy, którą przymocowane zostały lamelowe płyty wełny mineralnej (co trwa najczęściej do 3 dni) można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego.
Siatkę zatapia się w zaprawie klejowej tak samo, jak w przypadku wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych. Kolejne pasy siatki układa się na zakładkę o szerokości minimum 10 cm (na narożach – min. 15 cm).
Tak przygotowaną powierzchnię, po całkowitym związaniu kleju, maluje się farbą (np. silikonową) bądź wykańcza tynkiem cienkowarstwowym – silikatowym, silikatowo-silikonowym albo mineralnym.

Alpol radzi

System ALPOL STROP WM przeznaczony jest do ocieplania stropów od spodu w garażach zamkniętych i otwartych oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do stropu płyt z wełny mineralnej i pokryciu ich warstwą wykończeniową. W systemie mogą być stosowane wełny lamelowe fabrycznie pokryte gruntem – PAROC CGL 20cy i PAROC Fal 1c lubwełny lamelowe niegruntowane FASROCK L, PAROC FAL 1, ISOFAS LM i FASOTERM NF. Izolacja jest mocowana klejem do ociepleń ALPOL AK 533 lub klejem zimowym ALPOL AK 534.
W przypadku nośnych surowych lub otynkowanych stropów betonowych i belkowo- -pustakowych nie jest wymagane dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi. Warstwę dekoracyjną stanowią: farba strukturalna ALPOL AF 641 lub dekoracyjne tynki mineralne ALPOL (dla wełny mineralnej z fabrycznie zagruntowaną powierzchnią), bądź grunt pod tynki mineralne ALPOL AG 701 i wybrane dekoracyjne tynki mineralne ALPOL (dla wełny mineralnej z niegruntowaną powierzchnią).
System ALPOL STROP WM, ma aprobatę techniczną AT-15-8616/2011 i został sklasyfikowany jako niepalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...